Home > Europe > UKRAINE > SHAKHTYOR

# Name (Amiga/PC) Name (XBLA) Pos Nat £ Pa Ve He Ta Co Sp Fi Tot
1 DMITRI SHUTKOV N SHOTKIV G UKR 180K
2 IGOR LEONOV S LAINIV RB UKR 200K 1 1 2 4 0 4 2 14
3 VIKTOR SMIGUNOV F SMUGONIV LB UKR 200K 2 1 1 6 0 3 1 14
4 SERGEI YASHCHENKO C YESHCHANKI RW UKR 350K 2 1 1 1 5 7 0 17
5 SERGEI POPOV C PIPIV D UKR 500K 1 1 5 7 2 1 2 19
6 SERGEI ATELKIN C ETALKUN A UKR 250K 1 2 4 0 0 1 7 15
7 YURI BELICHENKO I BALUCHANKI LW UKR 300K 1 1 1 1 6 5 1 16
8 SERGEI ONOPKO C INIPKI M UKR 180K 2 1 3 3 1 1 2 13
9 GENNADY ORBU Q IRBO M UKR 250K 4 2 2 5 1 1 0 15
10 VALERY KRIVENTSOV F KRUVANTSIV A UKR 300K 1 2 4 2 1 1 5 16
11 OLEG MATVEEV Y METVAAV A UKR 350K 1 2 4 1 2 1 6 17
12 ANDREY KURAEV K KOREAV G UKR 150K
13 ALEXANDER KOVAL K KIVEL D UKR 180K 0 1 5 5 1 0 1 13
14 ANDREI KUPTSOV K KOPTSIV M UKR 200K 3 2 0 5 1 2 1 14
15 IGOR STOLOVITSKY S STILIVUTSKY A UKR 150K 1 2 3 1 1 0 3 11
16 ALEXANDER VOSKOBOYNIK K VISKIBIYNUK A UKR 180K 5 0 2 4 0 1 1 13
Totals: £3.92M 25 19 37 45 21 28 32 207
Averages: £245K 1.8 1.4 2.6 3.2 1.5 2.0 2.3 14.8