Home > Europe > UKRAINE > TAVRIA

# Name (Amiga/PC) Name (XBLA) Pos Nat £ Pa Ve He Ta Co Sp Fi Tot
1 ALEXANDER PETROV K PATRIV G UKR 160K
2 EVGENY DRAGONOV O DREGINIV RB UKR 160K 0 1 2 3 0 6 0 12
3 SERGEI YESIN C YASUN LB UKR 180K 1 1 0 5 1 5 0 13
4 ALEKSANDR GOLOVKO K GILIVKI D UKR 180K 1 2 4 3 1 1 1 13
5 IGOR VOLKOV S VILKIV D UKR 160K 1 0 4 3 2 1 1 12
6 ALEXANDER KUNDENOK K KONDANIK A UKR 180K 1 1 3 0 0 1 7 13
7 ANDREI OPARIN K IPERUN RW UKR 250K 2 0 1 2 4 5 1 15
8 VLADIMIR FURSOV F FORSIV A UKR 160K 5 0 1 5 1 0 0 12
9 ANDREY ROSLYAKOV K RISLYEKIV LW UKR 180K 0 0 0 1 7 3 2 13
10 ALEXEY ANTIUKHIN K ENTUOKHUN A UKR 180K 3 0 1 6 1 2 0 13
11 TOLYAT SHEYKHAMETOV D SHAYKHEMATIV A UKR 200K 0 0 5 0 1 1 7 14
12 MAKSIM LEVITSKI W LAVUTSKU G UKR 110K
13 SEFER ALIBAEV C ELUBEAV D UKR 110K 1 0 3 3 1 1 0 9
14 VLADIMIR PYATENKO F PYETANKI D UKR 130K 0 1 4 3 1 0 1 10
15 GENNADY DZIUBENKO Q DZUOBANKI M UKR 100K 4 0 0 2 0 1 1 8
16 GENNADY SKIDAN Q SKUDEN M UKR 100K 0 1 3 1 0 0 3 8
Totals: £2.54M 19 7 31 37 20 27 24 165
Averages: £159K 1.4 0.5 2.2 2.6 1.4 1.9 1.7 11.8