Home > Europe > UKRAINE > TEMP SHETOVKA

# Name (Amiga/PC) Name (XBLA) Pos Nat £ Pa Ve He Ta Co Sp Fi Tot
1 GOCHA ZHORZHOLIANI Q ZHIRZHILUENU G GEO 100K
2 IGOR TIMOSHCHUK S TUMISHCHOK RB UKR 110K 0 1 0 3 1 4 0 9
3 YURY ROMANOV I RIMENIV LB UKR 180K 2 1 1 3 1 4 1 13
4 GEORGY CHIKHRADZE Q CHUKHREDZA D GEO 130K 0 1 3 6 0 0 0 10
5 OLEG DEREVINSKI Y DARAVUNSKU D UKR 150K 1 1 6 2 0 0 1 11
6 NIAZI BRUNDZHADZE X BRONDZHEDZA RW UKR 130K 0 0 1 0 4 4 1 10
7 SERGEI RALIUCHENKO C RELUOCHANKI LW UKR 150K 0 0 0 1 4 4 2 11
8 ARSEN AVAKOV K EVEKIV D UKR 110K 1 0 4 3 1 0 0 9
9 ALEXANDER ROLEVICH K RILAVUCH M UKR 130K 3 0 0 4 1 1 1 10
10 SERGEI GOMONOV C GIMINIV M UKR 160K 6 2 0 3 0 1 0 12
11 SERGEI SKACHENKO C SKECHANKI A UKR 150K 0 1 3 0 1 1 5 11
12 OLEG KOLESOV Y KILASIV G UKR 75K
13 VIKTOR SUSLO F SOSLI D UKR 85K 1 0 2 3 1 0 0 7
14 VIKTOR YALOVSKI F YELIVSKU D UKR 85K 0 0 2 4 0 1 0 7
15 AVTANDIL KAPANADZE K KEPENEDZA M GEO 85K 2 0 0 4 0 0 1 7
16 VALENTIN NIKONCHUK F NUKINCHOK A UKR 100K 1 1 3 0 0 0 3 8
Totals: £1.93M 17 8 25 36 14 20 15 135
Averages: £121K 1.2 0.6 1.8 2.6 1.0 1.4 1.1 9.6