Home > Europe > UKRAINE > VOLYN LUTSK

# Name (Amiga/PC) Name (XBLA) Pos Nat £ Pa Ve He Ta Co Sp Fi Tot
1 VLADIMIR MARCHUK F MERCHOK G UKR 130K
2 OLEG GULA Y GOLE RB UKR 150K 0 0 1 4 1 5 0 11
3 SERGEI KRUKOVETS C KROKIVATS LB UKR 150K 0 1 0 5 1 4 0 11
4 OLEG FEDYUKOV Y FADYOKIV D UKR 130K 0 0 4 5 1 0 0 10
5 IGOR SARNAVSKI S SERNEVSKU D UKR 130K 0 1 4 2 1 1 1 10
6 VLADIMIR DIKIY F DUKUY RW UKR 160K 1 1 1 1 3 4 1 12
7 OLEG BENKO Y BANKI D UKR 100K 1 0 2 3 1 1 0 8
8 ANDREY FEDETSKI K FADATSKU LW UKR 100K 3 0 0 3 0 1 1 8
9 VITALY SHEVCHUK F SHAVCHOK A UKR 160K 2 0 1 1 4 4 0 12
10 LJUBOMIR VOVCHUK V VIVCHOK M UKR 160K 3 2 0 6 1 0 0 12
11 VLADIMIR MOZOLYUK F MIZILYOK A UKR 110K 1 0 2 0 0 0 6 9
12 ANDREY BAYSAROVICH K BEYSERIVUCH G UKR 65K
13 VLADIMIR ANTONIUK F ENTINUOK D UKR 75K 1 0 2 2 0 1 0 6
14 SERGEI BOGUNOV C BIGONIV M UKR 100K 0 0 4 1 1 0 2 8
15 IGOR VYSOCHANSKI S VYSICHENSKU M UKR 65K 0 0 1 2 0 1 1 5
16 RUSLAN NIKITIN B NUKUTUN M UKR 100K 3 1 1 2 1 0 0 8
Totals: £1.89M 15 6 23 37 15 22 12 130
Averages: £118K 1.1 0.4 1.6 2.6 1.1 1.6 0.9 9.3