Home > Europe > UKRAINE > ZARYA LUGANSK

# Name (Amiga/PC) Name (XBLA) Pos Nat £ Pa Ve He Ta Co Sp Fi Tot
1 ANDREY NIKITIN K NUKUTUN G UKR 130K
2 VLADIMIR MIKITIN F MUKUTUN RB UKR 150K 3 2 1 2 1 2 0 11
3 IGOR KOKHIN S KIKHUN LB UKR 160K 0 1 3 3 1 3 1 12
4 GENNADI LITVINOV Q LUTVUNIV D UKR 130K 0 1 1 4 1 0 3 10
5 GENNADY BIDNYI Q BUDNYU D UKR 130K 1 2 2 2 2 1 0 10
6 ANATOLY POVEDENOK K PIVADANIK LW UKR 110K 1 1 2 2 2 1 0 9
7 ALEXEY KOROBCHENKO K KIRIBCHANKI RW UKR 160K 2 1 3 0 2 3 1 12
8 IGOR KUZNETSOV S KOZNATSIV D UKR 110K 1 0 1 1 2 2 2 9
9 DMITRY KURBATSKI N KORBETSKU M UKR 110K 1 0 0 5 1 0 2 9
10 VITALY MAKHONIN F MEKHINUN A UKR 110K 1 1 2 0 0 1 4 9
11 ROMAN MIROSHNICHENKO B MURISHNUCHANKI A UKR 100K 1 1 3 0 1 1 1 8
12 VALERY SERCHENKO F SARCHANKI G UKR 65K
13 VADIM ALEXANDROV F ELAXENDRIV D UKR 65K 1 1 2 0 1 0 0 5
14 DMITRY KARA-MUSTAFA N KERE-MOSTEFE M UKR 75K 1 1 0 1 2 1 0 6
15 NIKOLAY ANOSOV X ENISIV A UKR 85K 3 1 0 2 0 1 0 7
16 NIKOLAY REZUN X RAZON A UKR 100K 0 1 4 1 0 1 1 8
Totals: £1.79M 16 14 24 23 16 17 15 125
Averages: £112K 1.1 1.0 1.7 1.6 1.1 1.2 1.1 8.9