Home > Europe > UKRAINE > KARPATY LVOV

# Name (Amiga/PC) Name (XBLA) Pos Nat £ Pa Ve He Ta Co Sp Fi Tot
1 BOGDAN STRONTSITSKI L STRINTSUTSKU G UKR 180K
2 ALEXANDER YEVTUSHOK K YAVTOSHIK RB UKR 200K 0 1 0 7 1 4 1 14
3 ALEXANDER CHIZHENSKY K CHUZHANSKY LB UKR 300K 1 0 1 6 0 6 2 16
4 IVAN GAMALIY S GEMELUY D UKR 250K 5 1 1 6 1 1 0 15
5 YURI MAKRITSKY I MEKRUTSKY D UKR 450K 1 2 6 6 2 1 0 18
6 ANATOLY PETRYK K PATRYK RW UKR 350K 2 1 1 0 6 5 2 17
7 ANDREY POKLADOK K PIKLEDIK A UKR 500K 2 1 6 1 2 2 5 19
8 VASILY KARDASH F KERDESH A UKR 200K 3 1 1 4 1 2 2 14
9 EDUARD VALENKO O VELANKI A UKR 250K 1 2 4 1 1 1 5 15
10 IGOR PLOTKO S PLITKI M UKR 300K 4 0 2 5 2 1 2 16
11 ANDREY SHULYATITSKI K SHOLYETUTSKU LW UKR 200K 2 1 0 2 5 4 0 14
12 SERGEI ROGOZHKIN C RIGIZHKUN G UKR 160K
13 SERGEI ROMANISHYN C RIMENUSHYN D UKR 200K 1 0 5 4 0 2 2 14
14 VLADIMIR REZNIK F RAZNUK M UKR 160K 1 0 4 4 2 0 1 12
15 DMITRY MAZUR N MEZOR M UKR 160K 5 0 2 3 1 0 1 12
16 IVAN PAVLIUKH S PEVLUOKH A UKR 180K 1 1 6 0 1 0 4 13
Totals: £4.04M 29 11 39 49 25 29 27 209
Averages: £253K 2.1 0.8 2.8 3.5 1.8 2.1 1.9 14.9