Home > Europe > UKRAINE > KRIVBASS

# Name (Amiga/PC) Name (XBLA) Pos Nat £ Pa Ve He Ta Co Sp Fi Tot
1 VALERY VOROBYEV F VIRIBYAV G UKR 100K
13 ALEXEI KURILENKO K KORULANKI D UKR 75K 1 0 1 3 0 1 0 6
10 VLADISLAV LYUTYI F LYOTYU LW UKR 160K 1 0 1 2 4 4 0 12
14 SERGEI SOLOVYEV C SILIVYAV D UKR 75K 0 0 2 2 1 1 0 6
12 SERGEI BURIAKA C BORUEKE G UKR 85K
4 VLADISLAV NOSENKO F NISANKI D UKR 100K 0 0 3 4 1 0 0 8
15 GENNADY PRIKHODKO Q PRUKHIDKI M UKR 75K 2 0 0 3 0 0 1 6
5 VASILY MAZUR F MEZOR RW UKR 180K 1 1 0 0 5 5 1 13
8 VLADISLAV SHULGA F SHOLGE M UKR 100K 1 0 3 2 1 0 1 8
3 GENNADI KOZAR Q KIZER RB UKR 100K 0 0 0 2 1 4 1 8
2 EVGENY SYSOEV O SYSIAV LB UKR 150K 1 1 1 4 1 2 1 11
7 VITALY PANTILOV F PENTULIV M UKR 150K 4 1 1 3 1 0 1 11
16 GENNADY POPOVICH Q PIPIVUCH A UKR 65K 0 0 1 0 1 1 2 5
11 YURY YAKOVENKO I YEKIVANKI A UKR 110K 0 0 4 1 1 0 3 9
6 VIKTOR GROMOV F GRIMIV A UKR 110K 0 1 5 0 0 0 3 9
9 IGOR NICHENKO S NUCHANKI A UKR 180K 2 1 5 0 1 0 4 13
Totals: £1.82M 13 5 27 26 18 18 18 125
Averages: £113K 0.9 0.4 1.9 1.9 1.3 1.3 1.3 8.9