Home > Europe > UKRAINE > METALLIST K.

# Name (Amiga/PC) Name (XBLA) Pos Nat £ Pa Ve He Ta Co Sp Fi Tot
1 VLADIMIR SAVCHENKO F SEVCHANKI G UKR 100K
2 ASAN MUSTAFAEV K MOSTEFEAV RB UKR 150K 0 1 0 4 1 4 1 11
3 ANDREY SHINKAREV K SHUNKERAV LB UKR 150K 1 0 1 4 1 4 0 11
4 IVAN PANCHISHIN S PENCHUSHUN D UKR 130K 1 0 5 4 0 0 0 10
5 ALEXEY CHIRVA K CHURVE D UKR 110K 1 0 3 4 0 1 0 9
6 EVGENY NAZAROV O NEZERIV RW UKR 110K 0 1 1 0 3 4 0 9
7 ANDREY KIRLIK K KURLUK LW UKR 150K 0 0 0 0 4 7 0 11
8 ALEXANDER BARANOV K BERENIV M UKR 110K 4 1 1 3 0 0 0 9
9 VITALY PUSHKUTSA F POSHKOTSE A UKR 180K 1 0 3 2 2 1 4 13
10 YURY TARASOV I TERESIV A UKR 110K 0 0 3 0 1 1 4 9
11 ALEXANDER KARABUTA K KEREBOTE A UKR 160K 1 1 3 2 0 1 4 12
12 SERGEI DOLGANSKI C DILGENSKU G UKR 85K
13 OLEG KASTORNYI Y KESTIRNYU D UKR 85K 1 0 3 3 0 0 0 7
14 SERGEI MAYBORODA C MEYBIRIDE M UKR 75K 2 0 0 4 0 0 0 6
15 ERIK ASHURBEKOV O ESHORBAKIV M UKR 85K 0 0 3 0 1 0 3 7
16 SERGEI SHISHCHENKO C SHUSHCHANKI A UKR 75K 0 1 3 0 0 0 2 6
Totals: £1.87M 12 5 29 30 13 23 18 130
Averages: £117K 0.9 0.4 2.1 2.1 0.9 1.6 1.3 9.3