Home > Europe > UKRAINE > METALLURG Z.

# Name (Amiga/PC) Name (XBLA) Pos Nat £ Pa Ve He Ta Co Sp Fi Tot
1 YURY SIVUKHA I SUVOKHE G UKR 100K
2 VIKTOR SKRIPNIK F SKRUPNUK RB UKR 160K 1 1 1 4 1 4 0 12
3 YURY MARKIN I MERKUN LB UKR 130K 0 1 0 7 0 2 0 10
4 SERGEI ZAYTSEV C ZEYTSAV D UKR 130K 1 1 1 0 3 3 1 10
5 ANDREY MAKSIMENKO K MEKSUMANKI D UKR 130K 1 0 3 5 1 0 0 10
6 SERGEI KLIUCHIK C KLUOCHUK D UKR 130K 0 1 1 1 4 2 1 10
7 IGOR LUCHKEVICH S LOCHKAVUCH LW UKR 160K 5 1 1 4 0 0 1 12
8 ALEXANDER PETRIK K PATRUK A UKR 150K 4 0 0 4 1 1 1 11
9 ALEXANDER GURALSKI K GORELSKU RW UKR 180K 4 2 1 3 1 1 1 13
10 YURY NOVOSELTSEV I NIVISALTSAV A UKR 110K 0 1 5 0 0 0 3 9
11 EVGENY BURKHAN O BORKHEN A UKR 130K 1 1 2 1 1 1 3 10
12 ILYA BLIZNIUK S BLUZNUOK G UKR 65K
13 ANATOLY BELYAY K BALYEY D UKR 85K 1 0 4 2 0 0 0 7
14 IGOR NAKONECHNY S NEKINACHNY M UKR 75K 2 0 0 3 0 0 1 6
15 VALERY TKACHUK F TKECHOK M UKR 85K 0 0 4 0 1 0 2 7
16 SERGEI MOROZOV C MIRIZIV A UKR 85K 0 0 2 0 0 0 5 7
Totals: £1.91M 20 9 25 34 13 14 19 134
Averages: £119K 1.4 0.6 1.8 2.4 0.9 1.0 1.4 9.6