Home > National Teams > ASIA > BAHRAIN

# Name (Amiga/PC) Name (XBLA) Pos Nat £ Pa Ve He Ta Co Sp Fi Tot
1 GHASSAN AL SAATI Q EL SEETU G BAH 75K
2 IBRAHIM ZAYED S ZEYAD RB BAH 130K 1 1 0 5 1 2 0 10
3 ADNAN DAIF K DEUF LB BAH 75K 1 0 0 2 0 3 0 6
4 ABDUL RAZAQ MOHAMED K REZEQ MIHEMAD D BAH 85K 0 0 3 4 0 0 0 7
5 HASSAN KHALFAN R KHELFEN D BAH 75K 0 0 2 3 0 1 0 6
6 MERJAN EID W AUD RW BAH 110K 0 0 1 0 4 3 1 9
7 SAMMY AL HAIKI C EL HEUKU LW BAH 75K 0 0 0 1 3 2 0 6
8 KHALED ABDULLAH U EBDOLLEH M BAH 75K 3 1 0 2 0 0 0 6
9 SAMMY ABBAS C EBBES A BAH 100K 0 0 2 1 0 1 4 8
10 HALED JASSEM R JESSAM M BAH 100K 3 0 0 3 1 1 0 8
11 MOHAMED SALEH W SELAH A BAH 65K 0 0 2 0 1 1 1 5
12 HASAN ABDULLAH MUHAMED R EBDOLLEH MOHEMAD G BAH 50K
13 AHMED HASSAN K HESSEN D BAH 50K 0 0 1 3 0 0 0 4
14 SADEK KHALIL C KHELUL M BAH 65K 2 0 1 2 0 0 0 5
15 ADD ABDUL RAHMEN K EBDOL REHMAN A BAH 65K 0 0 2 1 0 0 2 5
16 IBRAHIM ISSA S USSE A BAH 50K 0 0 1 0 0 1 2 4
Totals: £1.25M 10 2 15 27 10 15 10 89
Averages: £78K 0.7 0.1 1.1 1.9 0.7 1.1 0.7 6.4