Home > National Teams > ASIA > TAIWAN

# Name (Amiga/PC) Name (XBLA) Pos Nat £ Pa Ve He Ta Co Sp Fi Tot
1 TSAI YUAN-CHU D YOEN-CHO G TAI 75K
2 CHANG YIAO-CHUAN M YUEI-CHOEN RB TAI 130K 0 1 6 1 1 1 0 10
3 CHANG WU-TSUNG M WO-TSONG LB TAI 150K 1 2 3 3 1 1 0 11
4 CHANG CHIEN-CHENG M CHUAN-CHANG D TAI 75K 0 0 6 0 0 0 0 6
5 HSU TSAIO-PAO R TSEUI-PEI D TAI 110K 0 3 3 2 0 0 1 9
6 HSU YIAO-HSIANG R YUEI-HSUENG LW TAI 160K 2 2 1 2 2 2 1 12
7 SHEN TSAI-FU C TSEU-FO RW TAI 110K 2 4 0 2 1 0 0 9
8 CHEN KUEI-JEN M KOAU-JAN M TAI 110K 0 0 5 3 0 0 1 9
9 CHEN FU-YUAN M FO-YOEN A TAI 110K 1 0 1 2 2 1 2 9
10 WANG CHIH-WEI G CHUH-WAU M TAI 150K 1 3 0 1 3 2 1 11
11 MU CHING-CHUNG W CHUNG-CHONG A TAI 110K 0 4 3 0 0 0 2 9
12 WANG SHIH-KUN G SHUH-KON G TAI 130K
13 CHEN CHING-CHUAN M CHUNG-CHOEN D TAI 85K 0 0 5 0 1 0 1 7
14 WENG TZUNG-CHIH G TZONG-CHUH M TAI 150K 2 1 0 0 3 5 0 11
15 CHEN CHUN-MING M CHON-MUNG M TAI 100K 3 1 1 0 0 2 1 8
16 WU KUO-MING G KOI-MUNG A TAI 85K 0 0 2 1 0 1 3 7
Totals: £1.84M 12 21 36 17 14 15 13 128
Averages: £115K 0.9 1.5 2.6 1.2 1.0 1.1 0.9 9.1