Home > Asia > TAIWAN > TA-PENG

# Name (Amiga/PC) Name (XBLA) Pos Nat £ Pa Ve He Ta Co Sp Fi Tot
1 CHIN CHIEN-NAN M CHUAN-NEN G TAI 100K
2 HUNG CHIH-CHEN R CHUH-CHAN RB TAI 110K 0 2 2 3 1 1 0 9
3 WU YEN-HUI G YAN-HOU LB TAI 75K 2 1 0 2 1 0 0 6
4 HOU KAI-CHIANG R KEU-CHUENG D TAI 100K 0 2 4 0 0 1 1 8
5 CHEN CHUN-MING M CHON-MUNG D TAI 100K 1 1 2 1 1 1 1 8
6 PAN YUNG-I Z YONG-U RW TAI 130K 3 1 1 1 0 3 1 10
7 CHANG LIANG-CHEN M LUENG-CHAN LW TAI 110K 2 3 1 0 2 1 0 9
8 LIAO KUN-BIN V KON-BUN M TAI 85K 0 0 0 1 0 5 1 7
9 LEE CHUN-JUNG V CHON-JONG A TAI 150K 0 3 2 0 3 1 2 11
10 WANG CHIH-HSIEN G CHUH-HSUAN A TAI 110K 0 2 2 0 0 3 2 9
11 LIN CHUN-CHIEH V CHON-CHUAH A TAI 150K 1 0 0 0 3 5 2 11
12 HUANG HUI-LUNG R HOU-LONG G TAI 65K
13 CHANG SHIH-YUEH M SHUH-YOAH D TAI 40K 1 1 1 0 0 0 0 3
14 SHIH CHIA-HUNG C CHUE-HONG M TAI 75K 0 0 0 0 6 0 0 6
15 WU CHUN-HUANG G CHON-HOENG M TAI 50K 1 0 1 0 1 0 1 4
16 KUO MING-SHENG U MUNG-SHANG A TAI 100K 0 1 1 2 0 0 4 8
Totals: £1.55M 11 17 17 10 18 21 15 109
Averages: £97K 0.8 1.2 1.2 0.7 1.3 1.5 1.1 7.8

Browse the Database