Home > Asia > TAIWAN > TA-TUNG

# Name (Amiga/PC) Name (XBLA) Pos Nat £ Pa Ve He Ta Co Sp Fi Tot
1 LIAO HUNG-CHIH V HONG-CHUH G TAI 110K
2 LEE CHIEN-DER V CHUAN-DAR RB TAI 75K 0 1 3 2 0 0 0 6
3 LEE CHIA-CHUNG V CHUE-CHONG LB TAI 100K 0 0 0 4 3 1 0 8
4 LU PANG-DER V PENG-DAR D TAI 85K 0 0 1 5 0 0 1 7
5 CHEN CHING-CHUAN M CHUNG-CHOEN D TAI 100K 0 0 6 1 1 0 0 8
6 LEE CHIEN-HSING V CHUAN-HSUNG RW TAI 100K 1 1 1 0 3 2 0 8
7 SHEN CHIN-HAO C CHUN-HEI LW TAI 65K 0 0 2 0 1 1 1 5
8 TSAI SHANG-MING D SHENG-MUNG M TAI 130K 5 2 1 1 0 1 0 10
9 TENG MING-HUI D MUNG-HOU A TAI 100K 2 2 0 0 2 1 1 8
10 CHEN WEN-FA M WAN-FE M TAI 65K 1 0 1 0 1 1 1 5
11 WANG CHUN-LUNG G CHON-LONG A TAI 100K 0 1 3 0 0 1 3 8
12 HUNG CHIN-CHANG R CHUN-CHENG G TAI 85K
13 HSU TSAI-PAO R TSEU-PEI D TAI 110K 1 2 2 4 0 0 0 9
14 CHANG KUO-CHEN M KOI-CHAN D TAI 30K 0 0 1 0 0 0 1 2
15 CHAO LIEN-SHENG M LUAN-SHANG A TAI 50K 1 0 0 0 0 0 3 4
16 WU CHUN-I G CHON-U A TAI 40K 0 0 0 0 0 1 2 3
Totals: £1.35M 11 9 21 17 11 9 13 91
Averages: £84K 0.8 0.6 1.5 1.2 0.8 0.6 0.9 6.5

Browse the Database