Home > Europe > BELARUS > SHINNIK BOBRUISK

# Name (Amiga/PC) Name (XBLA) Pos Nat £ Pa Ve He Ta Co Sp Fi Tot
1 VIACHESLAV IGNATUK F UGNETOK G BLS 50K
2 IGOR BUZNUK S BOZNOK RB BLS 65K 0 0 0 2 1 1 1 5
3 ANDREY KORZH K KIRZH LB BLS 65K 0 0 1 3 0 1 0 5
4 YURY KHOMKO I KHIMKI D BLS 40K 0 0 2 1 0 0 0 3
5 VLADIMIR GLEBOV F GLABIV D BLS 50K 1 1 1 1 0 0 0 4
6 NIKOLAY RYMOROV X RYMIRIV M BLS 65K 1 0 1 2 0 0 1 5
7 OLEG BULOYCHIK Y BOLIYCHUK RW BLS 75K 0 0 0 0 3 2 1 6
8 VLADIMIR PUTRASH F POTRESH LW BLS 40K 0 0 0 0 1 2 0 3
9 ANDREY VIKHROV K VUKHRIV M BLS 65K 2 1 0 2 0 0 0 5
10 DMITRY KLUYKO N KLOYKI A BLS 65K 1 0 1 2 0 0 1 5
11 SERGEY YAROMKO C YERIMKI A BLS 85K 0 0 3 1 1 0 2 7
12 DANIYAR KIRICHENKO N KURUCHANKI G BLS 25K
13 ALEXANDER MAKARENKO K MEKERANKI D BLS 25K 0 0 0 1 0 0 0 1
14 ALEXANDER SOKOLOVSKY K SIKILIVSKY M BLS 30K 0 1 0 1 0 0 0 2
15 VIKTOR GONCHAROV F GINCHERIV A BLS 25K 0 0 0 1 0 0 0 1
16 SERGEY ULEZLO C OLAZLI A BLS 25K 0 0 0 0 0 0 0 0
Totals: £795K 5 3 9 17 6 6 6 52
Averages: £5K 0.4 0.2 0.6 1.2 0.4 0.4 0.4 3.7