Home > Europe > BELARUS > TORPEDO ZHODINO

# Name (Amiga/PC) Name (XBLA) Pos Nat £ Pa Ve He Ta Co Sp Fi Tot
1 ANDREY KREYMER K KRAYMAR G BLS 40K
2 GENNADY KORSUN Q KIRSON RB BLS 85K 0 0 0 4 0 3 0 7
3 VITALY KUSHELEV F KOSHALAV LB BLS 40K 0 1 0 1 0 1 0 3
4 ALEXANDER STRELETS K STRALATS D BLS 50K 1 0 1 2 0 0 0 4
5 VADIM BRAZOVSKY F BREZIVSKY D BLS 85K 0 0 3 3 0 1 0 7
6 MIKHAIL KLUS W KLOS RW BLS 85K 1 1 0 1 1 2 1 7
7 VIACHESLAV BELOSHAPKA F BALISHEPKE LW BLS 65K 0 0 0 1 2 1 1 5
8 ALEXANDER LISTOPAD K LUSTIPED M BLS 65K 1 0 1 2 1 0 0 5
9 IGOR BASKO S BESKI M BLS 65K 1 1 1 1 1 0 0 5
10 VITALY KOVRYGA F KIVRYGE M BLS 40K 2 0 0 1 0 0 0 3
11 ANDREY GERILOVICH K GARULIVUCH A BLS 40K 0 0 1 0 0 0 2 3
12 MAXIM PESETSKY W PASATSKY G BLS 25K
13 OLEG CHERNUKHA Y CHARNOKHE D BLS 25K 0 0 0 1 0 0 0 1
14 VIKTOR TULIANTSEV F TOLUENTSAV D BLS 25K 0 0 0 1 0 0 0 1
15 VLADIMIR AVTUKHOV F EVTOKHIV M BLS 25K 0 0 0 0 0 0 0 0
16 ANDREY LITOVCHENKO K LUTIVCHANKI A BLS 25K 0 0 0 0 0 0 0 0
Totals: £785K 6 3 7 18 5 8 4 51
Averages: £49K 0.4 0.2 0.5 1.3 0.4 0.6 0.3 3.6