Home > Europe > BELARUS > DNEPR MOGILEV

# Name (Amiga/PC) Name (XBLA) Pos Nat £ Pa Ve He Ta Co Sp Fi Tot
1 ANDREY FEDOROVICH K FADIRIVUCH G BLS 130K
2 VLADIMIR GOLMAK F GILMEK RB BLS 100K 1 0 1 2 1 3 0 8
3 SERGEY VOYTOVICH C VIYTIVUCH LB BLS 110K 0 0 0 4 0 4 1 9
4 VLADIMIR KLIMOVICH F KLUMIVUCH D BLS 110K 0 1 2 5 0 1 0 9
5 YURY BEZUGLY I BAZOGLY RW BLS 110K 0 0 0 0 4 5 0 9
6 VIACHESLAV BANUL F BENOL LW BLS 110K 0 0 1 0 3 5 0 9
7 ANDREY SKOROBOGATKO K SKIRIBIGETKI M BLS 150K 3 1 0 5 1 0 1 11
8 ALEXANDER CHAYKA K CHEYKE M BLS 100K 3 0 0 3 0 1 1 8
9 SVIATOSLAV GAVRILIN C GEVRULUN M BLS 110K 2 0 0 5 1 1 0 9
10 OLEG RADUSHKO Y REDOSHKI A BLS 180K 1 0 3 2 2 0 5 13
11 MYROSLAV ROMASHCHENKO W RIMESHCHANKI A BLS 180K 1 1 4 1 0 0 6 13
12 ALEXANDER KOZHINOV K KIZHUNIV G BLS 75K
13 IGOR YEFREMOV S YAFRAMIV D BLS 75K 1 0 3 1 1 0 0 6
14 ALEXANDR VANYUSHKIN K VENYOSHKUN D BLS 100K 1 1 3 2 0 1 0 8
15 IGOR KOVALEVICH S KIVELAVUCH M BLS 65K 3 0 0 1 0 0 1 5
16 SERGEY SHUSHKEVICH C SHOSHKAVUCH A BLS 75K 0 0 2 1 0 0 3 6
Totals: £1.78M 16 4 19 32 13 21 18 123
Averages: £111K 1.1 0.3 1.4 2.3 0.9 1.5 1.3 8.8