Home > Europe > BELARUS > FANDOK BOBRUISK

# Name (Amiga/PC) Name (XBLA) Pos Nat £ Pa Ve He Ta Co Sp Fi Tot
1 VLADIMIR RYZHCHENKO F RYZHCHANKI G BLS 75K
2 SERGEY RAZUMOVICH C REZOMIVUCH RB BLS 75K 0 0 0 3 1 2 0 6
3 OLEG CHEREFNEV Y CHARAFNAV LB BLS 85K 1 0 0 3 1 2 0 7
4 IGOR SHUSTIKOV S SHOSTUKIV D BLS 150K 1 0 5 3 1 1 0 11
5 KIRIL SAVOSTIKOV U SEVISTUKIV D BLS 100K 0 0 3 4 0 1 0 8
6 ANDREY KHRIPACH K KHRUPECH D BLS 75K 1 0 2 3 0 0 0 6
7 EDUARD GRADOBOYEV O GREDIBIYAV RW BLS 110K 0 1 1 0 3 3 1 9
8 VIKTOR KUKAR F KOKER LW BLS 75K 0 1 0 0 1 3 1 6
9 IGOR GRADOBOYEV S GREDIBIYAV M BLS 110K 3 1 0 4 1 0 0 9
10 VITALY TARAKANOV F TEREKENIV M BLS 100K 2 0 0 5 0 1 0 8
11 ALEXANDER KULCHIY K KOLCHUY A BLS 75K 1 1 2 0 0 1 1 6
12 ANDREY SVIRKOV K SVURKIV G BLS 40K
13 ALEXANDER ORESHNIKOV K IRASHNUKIV D BLS 40K 0 0 2 1 0 0 0 3
14 MIKHAIL DYOMIN W DYIMUN D BLS 40K 0 0 2 1 0 0 0 3
15 EVGENY KUDRIASHOV O KODRUESHIV M BLS 40K 2 0 0 1 0 0 0 3
16 SERGEY MAXIMOV C MEXUMIV A BLS 50K 0 0 2 0 0 0 2 4
Totals: £1.24M 11 4 19 28 8 14 5 89
Averages: £78K 0.8 0.3 1.4 2.0 0.6 1.0 0.4 6.4