Home > Europe > BELARUS > KIM VITEBSK

# Name (Amiga/PC) Name (XBLA) Pos Nat £ Pa Ve He Ta Co Sp Fi Tot
1 VITALY VARIVONCHIK F VERUVINCHUK G BLS 130K
4 EDUARD BOLTRUSHEVICH O BILTROSHAVUCH D BLS 180K 0 0 6 5 1 0 1 13
8 ANTUAN MAYOROV K MEYIRIV M BLS 180K 4 1 1 3 2 0 2 13
9 IGOR FROLOV S FRILIV A BLS 180K 1 1 5 1 1 0 4 13
10 SERGEY VEKHTEV C VAKHTAV A BLS 160K 2 0 5 1 0 0 4 12
12 IGOR POTAPOV S PITEPIV G BLS 110K
13 VASILY DIATLOV F DUETLIV D BLS 150K 0 1 3 6 0 0 1 11
15 ALEXANDER KHRAPSKY K KHREPSKY M BLS 130K 5 0 1 3 0 0 1 10
5 ANDREY VASILIEV K VESULUAV D BLS 150K 2 1 3 3 1 1 0 11
11 SERGEY KULANIN C KOLENUN A BLS 180K 0 1 5 0 2 1 4 13
14 VADIM KARTSEV F KERTSAV M BLS 100K 3 0 1 2 0 1 1 8
16 MIKHAIL PATSKO W PETSKI A BLS 150K 1 1 2 1 1 1 4 11
7 OLEG VOROPAYEV Y VIRIPEYAV LW BLS 150K 2 0 0 1 5 3 0 11
2 YURY KONOFLEV I KINIFLAV RB BLS 200K 1 1 1 6 1 4 0 14
3 VIKTOR BEZMEN F BAZMAN LB BLS 200K 1 1 2 4 1 4 1 14
6 SERGEY CHERNYSHOV C CHARNYSHIV RW BLS 180K 2 0 1 0 5 4 1 13
Totals: £2.53M 24 8 36 36 20 19 24 167
Averages: £158K 1.7 0.6 2.6 2.6 1.4 1.4 1.7 11.9