Home > Europe > BELARUS > LOK VITEBSK

# Name (Amiga/PC) Name (XBLA) Pos Nat £ Pa Ve He Ta Co Sp Fi Tot
1 ANDREY LYUBCHENKO K LYOBCHANKI G BLS 85K
2 SERGEY KUZNETSOV C KOZNATSIV RB BLS 75K 0 0 1 1 1 3 0 6
3 ALEXANDER ARZAMASTSEV K ERZEMESTSAV LB BLS 75K 0 0 0 1 0 4 1 6
4 ALEXANDER MENSHIKH K MANSHUKH D BLS 75K 0 0 1 4 0 1 0 6
5 SERGEY ZHARKOV C ZHERKIV D BLS 150K 1 1 5 4 0 0 0 11
6 IGOR YERMOLENKO S YARMILANKI D BLS 75K 0 0 2 3 0 0 1 6
7 SERGEY YEREMEYEV C YARAMAYAV RW BLS 100K 0 0 0 0 4 3 1 8
8 LEV BARABANOV V BEREBENIV LW BLS 75K 1 0 0 0 3 1 1 6
9 SERGEY YASINSKY C YESUNSKY M BLS 75K 2 0 0 3 0 0 1 6
10 VLADIMIR PROVALINSKY F PRIVELUNSKY A BLS 100K 0 0 4 1 0 0 3 8
11 ANATOLY KASHUBA K KESHOBE A BLS 110K 0 0 4 0 1 0 4 9
12 ALEXEY CHISTOBAYEV K CHUSTIBEYAV G BLS 40K
13 PAVEL SEMENCHENKO Z SAMANCHANKI M BLS 65K 4 0 0 1 0 0 0 5
14 IGOR IVANOV S UVENIV M BLS 40K 1 0 0 2 0 0 0 3
15 VITALY MININ F MUNUN M BLS 50K 0 0 1 1 0 0 2 4
16 ALEXEY SITNIKOV K SUTNUKIV A BLS 50K 0 1 1 0 0 0 2 4
Totals: £1.24M 9 2 19 21 9 12 16 88
Averages: £78K 0.6 0.1 1.4 1.5 0.6 0.9 1.1 6.3