Home > Asia > JAPAN > GIMBA OSOKA

# Name (Amiga/PC) Name (XBLA) Pos Nat £ Pa Ve He Ta Co Sp Fi Tot
1 KENJI HONNAMI U HINNEMU G JAP 180K
2 TAKAHIRO SHIMADA D SHUMEDE RB JAP 250K 3 2 2 2 2 2 2 15
3 SOJIRO ISHII C USHUU LB JAP 250K 1 1 7 2 1 2 1 15
4 KOJI KONDO U KINDI D JAP 250K 1 3 5 5 1 0 0 15
5 AKHRIK TSVEIBA K TSVAUBE D RUS 600K 5 5 5 4 0 1 1 21
6 SERGEI ALEINIKOV C ELAUNUKIV RW BLS 1M 7 7 2 4 2 3 3 28
7 KIRIL METKOV U MATKIV LW BUL 850K 7 7 2 3 3 2 2 26
8 HIROMITSU ISOGAI R USIGEU M JAP 550K 2 2 5 7 2 1 1 20
9 HANS GILLHAUS R GULLHEOS A HOL 750K 2 4 2 3 3 7 3 24
10 VJEKOSLAV SKRINJAR F SKRUNJER M CRO 550K 2 5 1 2 6 2 2 20
11 OLEG PROTASOV Y PRITESIV A UKR 550K 3 3 6 2 2 2 2 20
12 AAYATO OKANAKA K IKENEKE G JAP 200K
13 FLAVIO FLAVIO D BRA 600K 4 5 2 0 4 5 1 21
14 KEIJU KARASHIMA U KERESHUME D JAP 250K 2 2 3 2 2 2 2 15
15 YOSHIYUKI MATSUYAMA I METSOYEME A JAP 1.5M 2 7 7 2 7 3 3 31
16 MASANABI MATSUNAMI W METSONEMU A JAP 550K 2 3 3 3 3 3 3 20
Totals: £8.88M 43 56 52 41 38 35 26 291
Averages: £555K 3.1 4.0 3.7 2.9 2.7 2.5 1.9 20.8