Home > Europe > UKRAINE > DNEPROPETROVSK

# Name (Amiga/PC) Name (XBLA) Pos Nat £ Pa Ve He Ta Co Sp Fi Tot
1 NIKOLAY MEDIN X MADUN G UKR 300K
2 VLADIMIR GORILYI F GIRULYU RB UKR 300K 1 2 0 7 0 4 2 16
3 SERGEI BEZHENAR C BAZHANER LB UKR 550K 1 2 2 6 1 7 1 20
4 SERGEI DYRIAVKA C DYRUEVKE D UKR 300K 0 2 5 7 0 1 1 16
5 DMITRY MIKHAYLENKO N MUKHEYLANKI M UKR 600K 7 2 2 5 2 2 1 21
6 ANDREI POLUNIN K PILONUN RW UKR 350K 0 1 2 2 5 6 1 17
7 YEVGENI POKHLEBAEV I PIKHLABEAV LW UKR 350K 0 1 2 2 5 6 1 17
8 YURY MAXIMOV I MEXUMIV M UKR 450K 5 1 2 4 2 2 2 18
9 OLEG CHUKLEBA Y CHOKLABE M UKR 350K 0 2 6 4 1 2 2 17
10 GENNADI MOROZ Q MIRIZ A UKR 450K 1 1 6 1 2 1 6 18
11 SERGEI KONOVALOV C KINIVELIV A UKR 600K 1 2 6 1 2 2 7 21
12 SERGEI PERKHUN C PARKHON G UKR 180K
13 DMITRY YAKOVENKO N YEKIVANKI D UKR 180K 1 2 4 3 0 2 1 13
14 ALEKSANDR ZAKHAROV K ZEKHERIV M UKR 200K 4 1 0 6 1 1 1 14
15 VALENTIN MOSKVIN F MISKVUN A UKR 250K 1 1 4 1 0 1 7 15
16 SERGEI DUMENKO C DOMANKI A UKR 250K 0 2 7 1 1 1 3 15
Totals: £5.66M 22 22 48 50 22 38 36 238
Averages: £354K 1.6 1.6 3.4 3.6 1.6 2.7 2.6 17.0