Home > National Teams > EUROPE > CYPRUS

# Name (Amiga/PC) Name (XBLA) Pos Nat £ Pa Ve He Ta Co Sp Fi Tot
1 NICOS PANAYIOTOU X PENEYUITIO G CYP 350K
2 NEOPHYTOS LARKOU X LERKIO D CYP 300K 1 1 4 6 2 1 1 16
3 CHARALAMBOS PITTAS M PUTTES LB CYP 550K 2 1 7 4 2 2 2 20
4 GEORGE CHRISTODOULOU Q CHRUSTIDIOLIO RB CYP 300K 1 0 2 7 1 4 1 16
5 MARIOS CHRISTODOULOU W CHRUSTIDIOLIO M CYP 450K 6 1 1 7 2 1 0 18
6 YIANNOS KALOTHEOU I KELITHAIO D CYP 300K 2 0 2 4 1 6 1 16
7 YOTIS ENGOMITIS I ANGIMUTUS LW CYP 500K 1 2 1 2 5 6 2 19
8 ANDROS SOTIRIOU K SITURUIO A CYP 600K 1 7 1 3 2 1 6 21
9 SINISA GOGIC C GIGUC A CYP 550K 1 4 6 2 1 1 5 20
10 COSTAS MALEKOS M MELAKIS M CYP 350K 5 1 1 5 2 2 1 17
11 PAMBIS ANDREOU Z ENDRAIO RW CYP 300K 1 2 0 2 5 4 2 16
12 ANDROS PETRIDES K PATRUDAS G CYP 250K
13 GEORGE PANAYI Q PENEYU D CYP 250K 2 2 5 3 1 1 1 15
14 DIMITRIS IOANNOU N UIENNIO M CYP 180K 4 1 0 1 1 4 2 13
15 NIKOS PAPAVASILIOU X PEPEVESULUIO M CYP 200K 6 1 2 4 0 1 0 14
16 MARIOS AGATHOCLEOUS W EGETHICLAIOS A CYP 250K 0 6 2 0 1 1 5 15
Totals: £5.68M 33 29 34 50 26 35 29 236
Averages: £355K 2.4 2.1 2.4 3.6 1.9 2.5 2.1 16.9