Home > Asia > TAIWAN > FEI-TO

# Name (Amiga/PC) Name (XBLA) Pos Nat £ Pa Ve He Ta Co Sp Fi Tot
1 WANG SHIH-KUN G SHUH-KON G TAI 150K
2 HSU DER-MING R DAR-MUNG RB TAI 150K 4 3 0 2 0 1 1 11
3 WU CHING-WEN G CHUNG-WAN LB TAI 75K 0 1 1 1 1 1 1 6
4 LU YING-JEN V YUNG-JAN D TAI 150K 1 1 3 5 0 0 1 11
5 WU YU-MING G YO-MUNG D TAI 65K 0 0 3 1 0 1 0 5
6 YANG YU-LUNG I YO-LONG RW TAI 180K 2 2 0 1 4 3 1 13
7 SUN TO-HWA C TI-HWE LW TAI 75K 2 0 0 0 1 2 1 6
8 HUANG WEN-HUNG R WAN-HONG M TAI 110K 0 0 0 0 7 2 0 9
9 YU TA-CHUNG I TE-CHONG A TAI 85K 0 0 1 0 1 4 1 7
10 LIN WEN-HAN V WAN-HEN M TAI 65K 0 0 3 1 0 1 0 5
11 HUANG CHE-MING R CHA-MUNG A TAI 110K 0 2 0 0 2 3 2 9
12 SUN CHUN-MING C CHON-MUNG G TAI 75K
13 LIN CHIH-HUNG V CHUH-HONG D TAI 75K 1 0 1 1 1 1 1 6
14 WANG CHIEN-FA G CHUAN-FE M TAI 50K 1 1 0 1 1 0 0 4
15 LO WEIH-CHI V WAUH-CHU M TAI 40K 1 0 1 0 1 0 0 3
16 TU CHIN-CHANG D CHUN-CHENG A TAI 75K 0 0 0 0 0 1 5 6
Totals: £1.53M 12 10 13 13 19 20 14 101
Averages: £96K 0.9 0.7 0.9 0.9 1.4 1.4 1.0 7.2

Browse the Database