Home > Europe > BELARUS > VEDRICH RECHITSA

# Name (Amiga/PC) Name (XBLA) Pos Nat £ Pa Ve He Ta Co Sp Fi Tot
1 ALEXANDER SOBETSKY K SIBATSKY G BLS 40K
2 VALERY SHKUNOV F SHKONIV RB BLS 65K 1 0 0 3 0 0 1 5
3 VIKTOR TREGUBOV F TRAGOBIV LB BLS 50K 0 1 0 0 1 1 1 4
4 ALEXANDER POROKHOV K PIRIKHIV D BLS 75K 0 0 1 3 1 1 0 6
5 OLEG KISELEV Y KUSALAV D BLS 40K 1 1 0 0 1 0 0 3
6 YURY SAUTIN I SEOTUN RW BLS 75K 1 0 1 0 0 3 1 6
7 EVGENY ZAITSEV O ZEUTSAV LW BLS 40K 0 0 0 1 1 1 0 3
8 DMITRY CHUPRIN N CHOPRUN M BLS 65K 2 0 2 0 1 0 0 5
9 GENNADY SHINKAREV Q SHUNKERAV M BLS 75K 3 1 0 1 0 1 0 6
10 VLADIMIR SKOROBOGATY F SKIRIBIGETY A BLS 40K 0 0 1 0 0 1 1 3
11 YURY NIKITOCHKIN I NUKUTICHKUN A BLS 40K 0 1 2 0 0 0 0 3
12 OLEG AVRAMOV Y EVREMIV G BLS 30K
13 SERGEY KHODOREV C KHIDIRAV D BLS 25K 0 0 1 0 0 0 0 1
14 GENNADY KASHKAR Q KESHKER M BLS 25K 1 0 0 0 0 0 0 1
15 VIACHESLAV MARCHENKO F MERCHANKI A BLS 30K 0 0 0 0 1 0 1 2
16 SERGEY BYKOV C BYKIV A BLS 30K 1 0 1 0 0 0 0 2
Totals: £745K 10 4 9 8 6 8 5 50
Averages: £47K 0.7 0.3 0.6 0.6 0.4 0.6 0.4 3.6