Home > Europe > BELARUS > MOLDECHNO

# Name (Amiga/PC) Name (XBLA) Pos Nat £ Pa Ve He Ta Co Sp Fi Tot
2 ALEXANDER LEBEDEV K LABADAV RB BLS 100K 0 0 1 4 1 2 0 8
6 FEDOR LUKASHENKO P LOKESHANKI RW BLS 50K 0 0 1 0 1 2 0 4
7 OLEG KUBAREV Y KOBERAV LW BLS 40K 0 0 1 0 1 1 0 3
8 VITALY KOZIAK F KIZUEK M BLS 65K 2 0 0 2 1 0 0 5
9 DMITRY AKULICH N EKOLUCH M BLS 50K 1 0 0 1 1 1 0 4
11 ALEXANDER VLAZHEVICH K VLEZHAVUCH A BLS 100K 0 0 3 0 1 0 4 8
1 VLADIMIR MALYSHEV F MELYSHAV G BLS 30K
3 ALEXANDER KISTEN K KUSTAN LB BLS 40K 0 0 0 1 0 2 0 3
4 ALEXANDER KLIMOVICH K KLUMIVUCH D BLS 40K 0 0 2 1 0 0 0 3
5 LEONID KUCHUK V KOCHOK D BLS 75K 0 0 3 3 0 0 0 6
10 ALEXANDER GAVLUSH K GEVLOSH A BLS 50K 0 0 2 0 0 0 2 4
12 NIKOLAY ABRAMOVICH X EBREMIVUCH G BLS 30K
13 SERGEY YURKEVICH C YORKAVUCH D BLS 30K 0 0 0 2 0 0 0 2
14 ANATOLY ALEYNIKOV K ELAYNUKIV M BLS 30K 1 0 0 1 0 0 0 2
15 ROMAN LEVITSKY B LAVUTSKY M BLS 25K 1 0 0 0 0 0 0 1
16 OLEG DULUB Y DOLOB A BLS 25K 0 0 0 0 0 0 0 0
Totals: £780K 5 0 13 15 6 8 6 53
Averages: £49K 0.4 0.0 0.9 1.1 0.4 0.6 0.4 3.8