Home > Europe > BELARUS > NEMAN GRODNO

# Name (Amiga/PC) Name (XBLA) Pos Nat £ Pa Ve He Ta Co Sp Fi Tot
1 YURY SVIRKOV I SVURKIV G BLS 100K
2 GENNADY MARDAS Q MERDES RB BLS 130K 1 0 1 2 1 5 0 10
3 OLEG SYSOYEV Y SYSIYAV LB BLS 100K 0 1 0 2 0 4 1 8
4 SERGEY GURENKO C GORANKI D BLS 100K 0 1 3 3 1 0 0 8
5 SERGEY MIROSHKIN C MURISHKUN D BLS 130K 0 1 4 3 1 0 1 10
6 VIKTOR YUYKO F YOYKI RW BLS 150K 0 1 1 0 6 3 0 11
7 DMITRY TROSKO N TRISKI LW BLS 180K 1 2 1 1 3 4 1 13
8 MARAT BELEZIAKO W BALAZUEKI M BLS 100K 3 0 1 3 1 0 0 8
9 SERGEY SOLODOVNIKOV C SILIDIVNUKIV M BLS 180K 6 0 0 4 2 1 0 13
10 SERGEY KOROZA C KIRIZE A BLS 110K 0 0 3 0 0 1 5 9
11 YURY MAZURCHIK I MEZORCHUK A BLS 160K 1 0 4 0 1 1 5 12
12 ALBERT RYBAK K RYBEK G BLS 75K
13 ALEXANDER ZHILYUK K ZHULYOK D BLS 85K 0 0 3 3 1 0 0 7
14 SERGEY KUKALEVICH C KOKELAVUCH M BLS 75K 2 0 0 2 1 1 0 6
15 IGOR PETRASHEVICH S PATRESHAVUCH A BLS 85K 0 0 3 1 0 0 3 7
16 YURY DARYLEVICH I DERYLAVUCH A BLS 75K 1 0 2 0 0 1 2 6
Totals: £1.84M 15 6 26 24 18 21 18 128
Averages: £115K 1.1 0.4 1.9 1.7 1.3 1.5 1.3 9.1